Portarlington Connector: Timetable for Dublin Coach stop at Kildare - Kildare Village

Stop: Kildare - Kildare Village
Direction: Eastbound (Portarlington to Kildare)

Times

07:00
08:15
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30

Stop: Kildare - Kildare Village
Direction: Westbound (Kildare to Portarlington)

Times

07:40
08:40
09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
17:40
18:40
19:40
20:40
21:40
22:40